วิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ
ReadyPlanet.com
dot
ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ
dot
bulletModern Style
bulletChinese Style
bulletผลงานศาลเจ้าที่จีน
dot
ศาลพระพรหม-พระพิฆเนศ
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงพิเศษ หินอ่อนขาว
bulletทรงวิจิตร
bulletผลงานติดตั้งศาลพระพรหม
dot
ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ตายาย
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงไทย
bulletผลงานติดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย
dot
เจ้าแม่กวนอิม - องค์เทพ
dot
bulletองค์กวนอิม
bulletองค์พระพุทธ
bulletองค์พระสังกัจจายน์
bulletองค์พระพิฆเนศ
bulletองค์ฮกลกซิ่ว
bulletองค์เทพ
bulletผลงานติดตั้งพระโพธิสัตว์กวนอิม
dot
หินแกะสลักของมงคล
dot
bulletสิงห์ มงคล
bulletช้าง มงคล
bulletม้า มงคล
bulletปี่เซี่ยะ มงคล
bulletของมงคล
bulletโต๊ะหินอ่อน
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletหลักทั่วไปในการตั้งตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเปลี่ยนตี่จู้เอี๊ยะ
bulletการตั้งศาลพระภูมิ
bulletบูชาแล้วรวย ปี่เซี่ย
bulletบ้าน 5 ธาตุ
bulletเรื่องเล่าของเต่า
bulletการดูแลหินอ่อนและแกรนิต
bulletเทคนิคการติดตั้งหินอ่อน
bulletกรรมวิธีการติดตั้งหินอ่อน
bulletปัญหาเรื่องบ้าน
bulletปัญหาเรื่องหิน
bulletรอบรู้เรื่องหิน
วิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ

 

การอัญเชิญและจัดตั้งศาลเจ้าที่ตี่จู้เอี๊ยะ

การจัดตั้งศาลเจ้าที่จีนนั้น มีอยู่หลายเกณฑ์ และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สำหรับการอัญเชิญตี่จู้เอี๊ยะที่จะกล่าวนี้
ได้รับความเอี้อเฟื้อจาก อาจารย์หลิวเจิ้งอี้ ได้ปรับปรุงประยุกต์วิธีการ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน มีความเรียบง่าย หาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
จึงอาจไม่ครบถ้วนตามที่ถ่ายทอดหรือรับทราบกันมาแต่โบราณ
แต่ก็แฝงไว้ด้วยสาระสำคัญอันถูกต้องตามหลักการ จัดตั้งตี่จู้เอี๊ยะ

 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม (ตี่จู้เอี๊ยะ)                                           
1. เมล็ดพืช 5 อย่าง "เจ็งจี้" ( ใส่ในกระถางธูป )
2. เหรียญสิบใหม่ 5 เหรียญ เพื่อเป็นเคล็ดให้มีเงินมีทอง
3. ผงขี้เถาสะอาด หรือ ขี้ธูป ให้เต็มกระถ่าง
4. ผ้าแดง ปิดที่กระถางธูป
5. แจกัน ดอกไม้สด 1 คู่
6. กิมฮวย ปักที่กระถางธูป
7. เทียนแดงขาไม้ 1 คู่
8. ธูป 5 ดอก
 

 

ของไหว้ เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
             
แบบที่ 1
1. ผลไม้มงคล 5 อย่าง             1 จาน 
2. ขนมถ้วยฟู ( ฮวกก้วย )       1 จาน 
3. ขนมบัวลอย ( อั่งอี๊ )            5 ถ้วย
4. น้ำชา                               5 ถ้วย
5. ซาแซ หรือ โหวงแซ             1 ชุด
6. ข้าวสวย                            5 ถ้วย
7. เหล้า                                5 ถ้วย
8. ขนมจันอับ                        1 จาน

                         แบบที่ 2

1. ผลไม้มงคล 5 อย่าง             1 จาน 
2. ขนมถ้วยฟู ( ฮวกก้วย )       1 จาน 
3. ขนมบัวลอย ( อั่งอี๊ )            5 ถ้วย
4. น้ำชา                               5 ถ้วย

 

ผลไม้มงคล เลือก 5 อย่าง
1.แอปเปิ้ล    ( ความเจริญ รุ่งเรือง )
2.กล้วย       ( ลูกหลาน บริวาร )
3.สาลี่         ( เงินทองไหลมา เทมา )
4.ส้ม          (ความมีอำนาจ มั่งคั่ง)
5.องุ่น         (ความสมบรูณ์ พูนสุข)
6.ลูกท้อ      ( ความยั่งยืน )
7.สับปะรด   ( ความรอบรู้ กว้างไกล )
8.ลิ้นจี่        ( ความมงคล)
9.ลำไย       ( อำนาจ วาสนา บารมี )
10.ลูกพลับ  ( ความไม่ย่อท้อ ความขยัน )