กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม กวนอิมพันมือ ประทานพร พระโพธิสัตว์
ReadyPlanet.com
dot
ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ
dot
bulletModern Style
bulletChinese Style
bulletผลงานศาลเจ้าที่จีน
dot
ศาลพระพรหม-พระพิฆเนศ
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงพิเศษ หินอ่อนขาว
bulletทรงวิจิตร
bulletผลงานติดตั้งศาลพระพรหม
dot
ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ตายาย
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงไทย
bulletผลงานติดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย
dot
เจ้าแม่กวนอิม - องค์เทพ
dot
bulletองค์กวนอิม
bulletองค์พระพุทธ
bulletองค์พระสังกัจจายน์
bulletองค์พระพิฆเนศ
bulletองค์ฮกลกซิ่ว
bulletองค์เทพ
bulletผลงานติดตั้งพระโพธิสัตว์กวนอิม
dot
หินแกะสลักของมงคล
dot
bulletสิงห์ มงคล
bulletช้าง มงคล
bulletม้า มงคล
bulletปี่เซี่ยะ มงคล
bulletของมงคล
bulletโต๊ะหินอ่อน
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletหลักทั่วไปในการตั้งตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเปลี่ยนตี่จู้เอี๊ยะ
bulletการตั้งศาลพระภูมิ
bulletบูชาแล้วรวย ปี่เซี่ย
bulletบ้าน 5 ธาตุ
bulletเรื่องเล่าของเต่า
bulletการดูแลหินอ่อนและแกรนิต
bulletเทคนิคการติดตั้งหินอ่อน
bulletกรรมวิธีการติดตั้งหินอ่อน
bulletปัญหาเรื่องบ้าน
bulletปัญหาเรื่องหิน
bulletรอบรู้เรื่องหิน
เจ้าแม่กวนอิม

 พระโพธิสัตว์ กวนอิม หินหยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม แกะสลัก

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ลายทอง

ขนาดสูง 4 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 6 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.6 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม แกรนิต

ปางลีลา

ขนาดสูง 2.2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม แกรนิต

ปางลีลา

ขนาดสูง 2.2 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 1.8 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.5 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางประทานพร

ขนาดสูง 1.5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 80 เซนฯ

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.2 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 3.5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 1.5 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 2.5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 4 เมตร

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์ กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียว

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 80 เซนฯ

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 1.2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 60 เซนฯ

 

 

กวนอิมหินอ่อน กวนอิมหยกขาว เจ้าแม่กวนอิมหินอ่อน องค์กวนอิม กวนอิมประทานพร พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม สูง 4 เมตร

กิมท้ง เหง็กนึ่ง สูง 1.4 เมตร

กระถางธูปมังกร สูง 1.4 เมตร

ปี่เซี่ยะ ยาว 1.6 เมตร

ประดิษฐาน ณ.วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี

 

 

 

 

 

 
เจ้าแม่กวนอิม องค์เทพ องค์พระพุทธ

องค์พระพุทธรูป
พระสังกัจจายน์
องค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
ฮกลกซิ่ว
องค์เทพ