พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน องค์เทพ พระอรหันต์ บันดาลโชคลาภ ปัญญา
ReadyPlanet.com
dot
ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ
dot
bulletModern Style
bulletChinese Style
bulletผลงานศาลเจ้าที่จีน
dot
ศาลพระพรหม-พระพิฆเนศ
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงพิเศษ หินอ่อนขาว
bulletทรงวิจิตร
bulletผลงานติดตั้งศาลพระพรหม
dot
ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ตายาย
dot
bulletทรงโมเดิร์น
bulletทรงไทย
bulletผลงานติดตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย
dot
เจ้าแม่กวนอิม - องค์เทพ
dot
bulletองค์กวนอิม
bulletองค์พระพุทธ
bulletองค์พระสังกัจจายน์
bulletองค์พระพิฆเนศ
bulletองค์ฮกลกซิ่ว
bulletองค์เทพ
bulletผลงานติดตั้งพระโพธิสัตว์กวนอิม
dot
หินแกะสลักของมงคล
dot
bulletสิงห์ มงคล
bulletช้าง มงคล
bulletม้า มงคล
bulletปี่เซี่ยะ มงคล
bulletของมงคล
bulletโต๊ะหินอ่อน
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletหลักทั่วไปในการตั้งตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ
bulletวิธีเปลี่ยนตี่จู้เอี๊ยะ
bulletการตั้งศาลพระภูมิ
bulletบูชาแล้วรวย ปี่เซี่ย
bulletบ้าน 5 ธาตุ
bulletเรื่องเล่าของเต่า
bulletการดูแลหินอ่อนและแกรนิต
bulletเทคนิคการติดตั้งหินอ่อน
bulletกรรมวิธีการติดตั้งหินอ่อน
bulletปัญหาเรื่องบ้าน
bulletปัญหาเรื่องหิน
bulletรอบรู้เรื่องหิน
พระสังกัจจายน์

   

พระสังกัจจายน์

 

ขนาด สูง 1 เมตร ขนาด สูง 1 เมตร ขนาด สูง 2.1 เมตร
หินหยกเขียวปากี หินหยกเขียวปากี หินหยกเขียวปากี

 

ขนาด สูง 1 เมตร ขนาด สูง 60 เซนฯ ขนาด สูง 1 เมตร
หินอ่อนส้ม หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว

 

ขนาด สูง 1.8 เมตร ขนาด สูง 1.6 เมตร ขนาด สูง 1 เมตร
หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว

 

ขนาด สูง 80 เซนฯ ขนาด สูง 1.6 เมตร ขนาด สูง 2.2 เมตร
หินอ่อนเหลือง หินโรสครอส หินอ่อนเหลือง

 

ขนาด สูง 40 เซนฯ ขนาด สูง 40 เซนฯ ขนาด สูง 2 เมตร
หินอ่อนเหลือง หินอ่อนส้ม หินอ่อน หยกขาว

 

ขนาด สูง 2.5 เมตร ขนาด สูง 1.2 เมตร ขนาด สูง 80 เซนฯ
หินอ่อนเหลือง หินอ่อน หยกขาว หินหยกเขียวปากี

 

ขนาด สูง 1.5 เมตร ขนาด สูง 1 เมตร ขนาด สูง 80 เซนฯ
หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว

 

ขนาด สูง 80 เซนฯ ขนาด สูง 60 เซนฯ ขนาด สูง 80 เซนฯ
หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน เหลือง

  

ขนาด สูง 80 เซนฯ ขนาด สูง 2 เมตร ขนาด สูง 60 เซนฯ
หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว หินอ่อน หยกขาว

  

- ขนาด สูง 4 เมตร -
หินโรสครอส หินอ่อน หยกขาว หินโรสครอส

  

ขนาด สูง 80 เซนฯ ขนาด สูง 1.6 เมตร ขนาด สูง 2.2 เมตร
หินอ่อน หยกขาว หินหยกเขียวปากี หินอ่อน เหลือง

   

ขนาด ยาว 80 เซนฯ ขนาด ยาว 40 เซนฯ
หินโรสครอส หินโรสครอส

 

ขนาด ยาว 50 เซนฯ ขนาด ยาว 90 เซนฯ
หินโรสครอส หินโรสครอส

  

ขนาด ยาว 40 เซนฯ ขนาด ยาว 80 เซนฯ
หินหยกน้ำผึ้ง หินโรสครอส

 

ขนาด ยาว 80 เซนฯ ขนาด ยาว 1 เมตร
หินหยกปากี หินหยกน้ำผึ้ง

 

ขนาด ยาว 60 เซนฯ ขนาด ยาว 80 เซนฯ
หินหยกปากี หินหยกเขียวเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพ องค์พระพุทธ

เจ้าแม่กวนอิม
องค์พระพุทธรูป
องค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
ฮกลกซิ่ว
องค์เทพ